Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty!

W dniu 13 września br. w szkołach podstawowych odbyło się podsumowanie gminnego konkursu ekologicznego pt. „Oszczędzamy wodę”. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy plastycznej na temat oszczędzania wody, w formacie A3, dowolną techniką.

Głównymi celami konkursu było: zachęcenie dzieci do twórczego działania, rozwijanie w nich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, a przede wszystkim kształtowanie już od najmłodszych lat świadomości ekologicznej i budowanie prawidłowych postaw proekologicznych.

Spośród dostarczonych prac komisja konkursowa wybrała 9 najciekawszych prac i 9 wyróżniła.

Laureaci otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Za pierwsze miejsce nagrodą był rower, za drugie – tablet, a za trzecie – lornetka. Wszyscy wyróżnieni zostali obdarowani piknikowym plecakiem. Natomiast każdy z uczestników otrzymał zestaw plastyczny.

W ramach konkursu wyłoniono następujących zwycięzców oraz wyróżnionych:

KLASY I

I miejsce: Antoni Jurczewski – PSP Drążdżewo

II miejsce: Wiktoria Ferenc – PSP Raki

III miejsce: Maja Pogorzelska – PSP Drążdżewo

Wyróżnienia:

Anna Włodarska – PSP Drążdżewo

Olga Białczak – PSP Drążdżewo

Jan Zduniak – PSP Raki

KLASY II

I miejsce: Kalina Rekosz – PSP Krasnosielc

II miejsce: Szymon Krajewski – PSP Drążdżewo

III miejsce: Aleksandra Dąbrowska – PSP Amelin

Wyróżnienia:

Magdalena Płoska – PSP Drążdżewo

Anna Heromińska – PSP Drążdżewo

Dominika Mizerek – PSP Amelin

KLASY III

I miejsce: Katarzyna Matyjasik – PSP Raki

II miejsce: Maja Olbryś – PSP Amelin

III miejsce: Sylwia Tworkowska – PSP Raki

Wyróżnienia:

Izabela Domurad – PSP Amelin

Jakub Glinka – PSP Raki

Karolina Franczak – PSP Raki

Konkurs został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 7.450 zł. Natomiast całkowita wartość projektu wyniosła ok. 9 tys. zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »