Dzień Papieski

W dniu 18 października 2016 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu świętowano Dzień Papieski połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkolnego. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Julia Pochoda poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Zespołu Szkół pana Andrzeja Maluchnika. Dyrektor powitał przybyłych gości: przewodniczącą Rady Rodziców Ewę Mamińską, wiceprzewodniczącą Agnieszkę Olbryś, księdza dziekana Andrzeja Kotarskiego, Radę Pedagogiczną i całą społeczność uczniowską, a szczególnie uczniów klas pierwszych. Powiedział m. in.: Jeszcze niedawno byliście najstarszymi uczniami w swoich szkołach podstawowych, a teraz jesteście znowu pierwszakami w gimnazjum. Jest to szkoła z tradycjami i osiągnięciami. Macie możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Przed Wami trzy lata nauki w gimnazjum. Musicie to dobrze wykorzystać i pamiętać, że dorosłość to obowiązek a nie przywilej.

Po wystąpieniu dyrektora przedstawiciele klas pierwszych przystąpili do ślubowania na sztandar szkoły. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno- muzyczny „Bądźcie świadkami miłosierdzia” przygotowany pod kierunkiem siostry Agnieszki Ciurzyńskiej. Na koniec głos zabrał Dyrektor dziękując młodzieży i opiekunom siostrze Agnieszce Ciurzyńskiej, p. Agnieszce Gałązka i p. Grzegorzowi Gałązka za wspaniale przygotowaną oprawę artystyczną. Udzielił głosu księdzu dziekanowi, którego gościliśmy pierwszy raz w naszej szkole. Ksiądz Andrzej Kotarski przedstawił młodzieży postać papieża jako wzór do naśladowania i dążenia do życiowego celu. Mówił, że nie ważne skąd kto pochodzi czy z małej miejscowości czy dużego miasta, jeśli pracuje nad sobą i wie do czego dąży – może zostać wielkim człowiekiem. Życzył młodzieży sukcesów w nowej szkole. Miłym akcentem na zakończenie uroczystości okazały się słodycze od przedstawicielek Rady Rodziców.

M. Sierak

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »