Złote gody

Wśród wielu świąt obchodzonych przez gminę Krasnosielc już od kilkunastu lat w sposób wyjątkowy świętujemy Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Aby wspólnie świętować ten Jubileusz, w sobotę 26 listopada br. Wójt Gminy Krasnosielc zaprosił 22 pary małżeńskie z gminy Krasnosielc. Jedna z tych par – Państwo Irena i Jan Ładowie z Drążdżewa Małego -wspólnie przeżyła 55 lat, 7 par 51 lat, 14 par 50 lat.

O godz. 10,oo Jubilaci w towarzystwie swoich dzieci, wnuków i znajomych wspólnie uczestniczyli w dziękczynnej Mszy św. sprawowanej w krasnosielckim kościele przez Księdza Dziekana Andrzeja Kotarskiego, dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski przez te 50 lat wspólnego życia.

O godz. 11,oo w Gminny Ośrodku Kultury Wójt Gminy Paweł Ruszczyński powitał wszystkich przybyłych i zaprosił na uroczystość odznaczenia par małżeńskich Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten jest nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. W swoim przemówieniu skierowanym do Jubilatów i gości Wójt wyraził podziw i wielki szacunek dla par małżeńskich oraz podziękował Jubilatom za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wieku rodziny. Przy tej okazji szczególne słowa uznania przekazał dla Jubilatów Państwa Zofii i Jana Grabowskich –małżonków, którzy utworzyli najliczniejszą rodzinę w gminie Krasnosielc. Wszystkim Jubilatom podziękował również za pracę na rzecz naszej gminnej społeczności.

Przyznanymi przez Prezydenta RP medalami, Wójt Gminy Paweł Ruszczyński w towarzystwie Przewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Grabowskiej udekorował następujące pary małżeńskie:

1. Zofię i Jana Grabowskich z Drążdżewa Małego

2. Zofię i Stanisława Regulskich z Raków

3. Stanisławę i Jana Ferenców z Grądów

4. Irenę i Jana Kuciejów z Chłopiej Łąki

5. Elżbietę i Romana Żebrowskich z Krasnosielca

6. Janinę i Jerzego Budnych z Grabowa

7. Wandę i Antoniego Włodarskich z Karolewa

8. Stanisławę i Alfreda Bruździaków z Nowego Sielca

9. Annę i Jana Bazydłów z Nowego Sielca

10. Hannę i Arkadiusza Matyjasików z Papiernego Borku

11. Annę i Feliksa Karaszewskich z Drążdżewa

12. Mariannę i Adolfa Częścików z Woli-Józefowo

13. Zofię i Edwarda Mikulaków z Przytuł

14. Krystynę i Romana Napiórkowskich z Krasnosielca

15. Marię i Lucjana Gajków z Raków

16. Irenę i Kazimierza Dzików z Raków

17. Stanisławę i Jana Gołotów z Grądów

18. Mariannę i Józefa Rolków z Karolewa

19. Stanisławę i Tadeusza Szczepańskich z Nowego Sielca

20. Irenę i Tadeusza Szymczaków z Grądów.

W czasie dekoracji nie ustawały życzenia, gratulacje oraz wielkie brawa dla Jubilatów, aż pojawiła się w oczach niektórych łza wzruszenia. Po zakończeniu ceremonii odznaczeń Wójt zaprosił wszystkich obecnych do wzniesienia toastu za zdrowie i pomyślność, odśpiewano dla Jubilatów „sto lat”, następnie był okolicznościowy tort i wspólne rozmowy i wspomnienia przy herbacie.

Dziękujemy zespołowi nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Rakach i Drążdżewie: Teresie Kaszubie, Elżbiecie Szewczak, Agnieszce Mikulak, Małgorzacie Regulskiej, Marzenie Nowak, Justynie Zysk, Krzysztofowi Czarneckiemu oraz Kazimierzowi Mackiewiczowi za oprawę muzyczną naszego spotkania. Przygotowane i wykonane przez Was utwory, począwszy od wyśpiewanych życzeń słowami pieśni „Ty pobłogosław im” przez treści zawarte w pieśniach i piosenkach „Warto dla jednej miłości żyć”,„W  tym małym kwiatku czerwonym

aż po piosenkę jak to było, gdy „Spotkały się dwa wróbelki” przywołały wspaniałe wspomnienia chwil młodości i radości, dostarczyły wielu wzruszeń, uświadomiły, że „Warto dla jednej miłości żyć”.

Wójt Gminy Paweł Ruszczyński składa serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na tej uroczystości, Jubilatom i ich rodzinom, Księdzu Dziekanowi, Przewodniczącej Rady Gminy Krasnosielc za wyjątkowe spotkanie, które dało nam wszystkim wiele radości, dostarczyło wzruszeń i dobrych emocji, a przesłane do Jubilatów pamiątkowe zdjęcia będą przypominały ten piękny dzień.

Na koniec jeszcze raz Szanownym Jubilatom gratulujemy i życzymy doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych jubileuszy, a nowych jubilatów z lat następnych zachęcamy do składania wniosków.

Elżbieta Czarnecka

W czasie uroczystości pamiątkowe zdjęcia wykonał Patryk Rolka. Zapraszamy do galerii.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »