NFORMACJA DLA OSÓB I RODZIN ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PODPROGRAMIE 2016

Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Krasnosielc jako Lokalna Organizacja Partnerska przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
w dniach od 7 grudnia do 14 grudnia 2016 r. w godzinach od 7
00 do 1500 zaprasza osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej do zgłaszania się w celu zweryfikowania dochodów i odebrania skierowania kwalifikującego do odbioru artykułów spożywczych.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej

– 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 771 zł w przypadku osoby w rodzinie

W celu usprawnienia weryfikacji sytuacji dochodowej prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów osoby (rodziny).

O SKIEROWANIE NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY OTRZYMUJĄCE POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ Z PODPROGRAMU 2016 REALIZOWANĄ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »