Wigilia strażacka

Zgodnie z tradycją 20 grudnia odbyła się wigilia druhów gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy zgromadzili się przy świątecznym stole w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu razem z zastępcą wójta – Grażyną Rogalą oraz zaproszonymi gośćmi: Marianem Krupińskim – radnym sejmiku województwa mazowieckiego, Sławomirem Królakiem – zastępcą komendanta powiatowego policji, Cezarym Pichałą – dowódcą drużyny ratowniczo – gaśniczej KPSP w Makowie Maz., Danielem Kacprzyńskim – zastępcą prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Makowie Maz., Marcinem Jaworskim – kierownikiem Posterunku Policji w Krasnosielcu oraz przedstawicielami Zarządu Oddziału Gminnego OSP – prezesem Tomaszem Płocharczykiem, komendantem Leszkiem Kubatem oraz sekretarzem Urszulą Ostrowską. Po przemówieniach i życzeniach uczniowie Publicznej Szkoły w Amelinie wystawili jasełka, które przygotowali wspólnie z paniami Ewą Grabowską i Barbarą Dobrzyńską. Następnie pienicka orkiestra dęta zagrała kilka pięknych polskich kolęd. Po zwyczajowym przełamaniu się białym opłatkiem wszyscy świętowali przy uroczyście nakrytym, wigilijnym stole.

 Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »