Zawiadomienie o terminie XXII Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 28 grudnia br. (tj. środa ) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się na XXII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– planów pracy komisji rady gminy na I półrocze 2017 r.

– zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc

– zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc

na lata 2016-2027,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2016 r.

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017 – 2027

– uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.

8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »