Informacja nt. dotacji na usunięcie eternitu

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Krasnosielc, zapraszamy wszystkich mieszkańców zamierzających pozbyć się zdemontowanych eternitowych pokryć dachowych w 2017 roku do złożenia wniosku o usunięcie azbestu.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem eternitu w roku 2017 proszone są o wypełnienie ankiety i wniosku, które dostępne są na stronie internetowej www.gminakrasnosielc.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 21 i złożenie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47.

Wójt

/-/

Paweł Ruszczyński

wniosek

Informacja w sprawie wyrobów zawierajacych azbest których wykorzystywanie zostało zakończone

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »