PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY CIĄGNIKIEM ROLNICZYM

krus

Trudno dziś sobie wyobrazić gospodarstwo rolne nie wyposażone w maszyny rolnicze a zwłaszcza w ciągnik rolniczy. Jest on podstawowym sprzętem wykorzystywanym w rolnictwie nie tylko do prac polowych ale również do wielu prac pomocniczych w gospodarstwie. Służy jako źródło napędu różnych maszyn i urządzeń, a w połączeniu z przyczepą ciągnikową jako środek transportu płodów rolnych.

Z danych statystycznych opracowanych w Placówce Terenowej KRUS w Makowie Mazowieckim za rok 2016 wynika, że do największej liczby wypadków doszło z użyciem ciągników rolniczych. Odnotowano 5 takich zdarzeń, co stanowi 14,28% wszystkich odnotowanych wypadków. Przyczyną wszystkich tych wypadków był nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia. Aby zapobiec tego typu wypadkom, należy przestrzegać podstawowych reguł bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do użytkowania ciągnika należy zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy określonymi w instrukcji obsługi. Ciągniki pochodzące z importu powinny być wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim. Podczas użytkowania ciągnika, należy ją bezwzględnie przestrzegać. Ciągnik powinna obsługiwać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze. Do kierowania ciągnikiem rolniczym po drogach publicznych uprawnia prawo jazdy kategorii T,B,C lub D. Aby kierować ciągnikiem z przyczepą konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii T,B,C,D razem z uprawnieniem E.

Przed rozpoczęciem pracy ciągnikiem należy sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów tj. układu kierowniczego, oświetlenia, układu hamulcowego, zespołu jezdnego, osłon zabezpieczających. Kontrola, konserwacja oraz regulowanie poszczególnych mechanizmów może być wykonywana wyłącznie podczas postoju i przy unieruchomionym silniku. Nie wolno podejmować pracy ciągnikiem będąc pod wpływem alkoholu i w stanie złego samopoczucia.

Ciągnik rolniczy powinien posiadać bezpieczną kabinę lun ramę ochronną. Drzwi kabiny należy utrzymywać w takim położeniu, aby zabezpieczyć się przed wypadnięciem. Nie wolno przewozić w kabinie luzem narzędzi lub innych przedmiotów, które mogą być niebezpieczne w czasie wypadku. Kabina w ciągniku spełnia podwójną rolę. Zabezpiecza kierowcę w czasie wypadku oraz chroni przed słońcem, kurzem, hałasem, oparami środków ochrony roślin, pyłami z rozsiewanych nawozów lub wapna. W ciągniku podczas pracy może przebywać tylko kierowca, chyba że ciągnik wyposażony jest w dodatkowe siedzenie a dokument rejestracyjny przewiduje możliwość przewożenia innych osób. Na wyposażeniu ciągnika rolniczego winna znajdować się gaśnica proszkowa oraz apteczka pierwszej pomocy.

W czasie eksploatacji ciągnika zabronione jest:

  • wyskakiwanie lub zeskakiwanie z pojazdu w czasie ruchu;

  • cofanie z maszyną w położeniu bocznym;

  • zaczepianie lin, łańcuchów lub haków holowniczych do miejsc konstrukcyjnie nieprzewidzianych do tego celu;

  • sprawdzanie poziomu cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku;

  • rozłączanie napędu lub zatrzymanie pracy silnika przy jeździe ze stoków;

  • uruchamianie i pozostawienie pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych, pozbawionych systemu odprowadzania spalin na zewnątrz;

  • przebywanie między ciągnikiem a maszyną współpracującą;

  • wchodzenie na dysze, zaczepy, ramy i inne części ciągnika lub zagregowanej z nim przyczepy lub maszyny;

  • poruszanie się ciągnikiem po pochyłości przy wyłączonym biegu lub silniku.

Aby zapobiec najczęstszym wypadkom występującym podczas obsługi ciągników należy podczas wchodzenia i schodzenia stosować zasadę trzech punktów podparcia. W żadnym wypadku nie należy zeskakiwać z ciągnika. Należy również systematycznie oczyszczać schodki wejściowe ciągnika z błota, obornika lub innych zanieczyszczeń aby zapobiec poślizgnięciu podczas wsiadania lub wysiadania.

Podczas przerwy w pracy maszyn współpracujących z ciągnikiem, napęd przekazu mocy ciągnika powinien być wyłączony a silnik unieruchomiony. Jakichkolwiek napraw sprzętu zawieszonego na ciągniku można dokonywać jedynie po uprzednim opuszczeniu sprzętu na podłoże lub odpowiednią podstawkę. Należy również dbać o odpowiedni stan techniczny schodków wejściowych do kabiny.

Przy parkowaniu ciągnika na pochyłym terenie należy zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć odpowiedni bieg, przeciwny do kierunku staczania się ciągnika. Należy pamiętać, żeby nie parkować ciągnika z ciężkim ładunkiem na stromym zboczu.

Wjeżdżając pod górę należy wybrać odpowiedni bieg, eliminując potrzebę zmiany biegów w czasie podjazdu pod górę. Należy zawracać zawsze na szczycie wzniesienia a nie na jego boku.

Zjeżdżając z góry należy wybrać odpowiedni bieg, czyli taki sam jak przy podjeżdżaniu, co zapewni właściwe hamowanie silnikiem.

PAMIĘTAJ!!!!!

Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, chronisz swoje życie i zdrowie.

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie po jego zaistnieniu, a nie po zakończeniu leczenia, zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.

Jego zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu, w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo drogą elektroniczną.

Placówka Terenowa KRUS w Makowie Mazowieckim

ul. Gen. Pułaskiego 25

Tel (29) 7172621

e-mail: makowmazowiecki@krus.gov.pl

Opracował: A. Miecznikowski

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »