Zajęcia i sprzęt sportowy dla „Olimpii”

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” działający przy Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub”. Główne założenia programu to:

– upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

– wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

– wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

– inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

– optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Uzyskane środki przeznaczone były na zakup sprzętu sportowego do gry w unihokeja (kije, kaski, rękawice i piłeczki) i tenisa stołowego (rakietki, siatki, piłeczki i numeratory) oraz zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców z gimnazjum. Program „ Klub” wniósł do sportu szkolnego same korzyści:

– zakup sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany na lekcjach wychowania fizycznego oraz w czasie zajęć sportowych pozalekcyjnych,

– zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

– sukcesy gimnazjalistów (ostatnie z tenisa stołowego – wyniki na stronie internetowej szkoły).

Zarząd UKS „ Olimpia” dziękuje Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Szkoły za współpracę w realizacji programu oraz Pani Agnieszce Pokora za fachowe przygotowanie wniosku i prowadzenie dokumentacji programu.

Zarząd UKS „ Olimpia”

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »