Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie pt. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”. Program kierowany jest to do osób fizycznych.

Formą dofinansowania jest pożyczka ( do 100% kosztów kwalifikowanych) lub dotacja:

a) na zakup i montaż kolektorów słonecznych do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta;

b) na zakup i montaż pomp ciepła do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż
15 000 zł dla jednego beneficjenta;

c) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 000 zł dla jednego beneficjenta.

Zakres dofinansowania obejmuje: zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Termin naboru: od 09.01.2017r. do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż 29.09.2017 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/2017_OA_7_Program.pdf

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »