Szkolny Uczniowski Klub Sportowy zrealizował zajęcia dzięki Programowi „KLUB”

Szkolny Uczniowski Klub Sportowy działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 15 tysięcy zł. Zadanie w ramach Program „KLUB” było realizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego Katarzynę Grabowską i Grzegorza Gałązkę. Jego uczestnicy to dziewczęta i chłopcy – uczniowie klas IV – VI. Tematyką dodatkowych zajęć sportowych była nauka i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych z piłki siatkowej i piłki nożnej. Ponadto uczestnicy udoskonalili umiejętności sędziowania i organizacji szkolnych rozgrywek sportowych, gdzie stosowali zasady fair play.

W ramach powyższego programu SUKS pozyskał sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć z piłki siatkowej i piłki nożnej. Udział w Programie „KLUB” pozwalił na upowszechnienie aktywności fizycznej wśród uczniów szkoły podstawowej. Dał możliwość uczestnictwa dzieciom w regularnych zajęciach sportowych co wpłynęło na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego.

Program „KLUB” z założenia wspomaga profilaktykę agresji i patologii. Silnie przeciwdziała wyłączeniu społecznemu i przekazuje zdrowe wartości sportu.

Zarząd klubu składa podziękowanie za wszelką pomoc związaną z otrzymanym dofinansowaniem Agnieszce Pokora – pracownikowi Urzędu Gminy w Krasnosielcu oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krasnosielcu – Andrzejowi Maluchnikowi.

Zarząd SUKS

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »