Możliwość składania wniosków dot. usunięcia eternitu w 2017 r.

Drodzy mieszkańcy w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków dot. bezpłatnego usunięcia eternitu oraz odpadów zawierających azbest. Warunkiem koniecznym do odbioru tego typu odpadów jest ich samodzielny demontaż (np. pokryć dachowych). Podkreślamy, iż zadaniem firm odbierających eternit jest tylko i wyłącznie ich załadunek, a nie demontaż!!!

Termin składania wniosków: do momentu wyczerpania alokacji (tj. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten program przez WFOŚiGW)

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z posesji prosimy o kontakt w celu złożenia przez Państwa wniosku.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »