„Najaktywniejszy Czytelnik roku 2016”

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu razem ze swoimi filiami bibliotecznymi: w Amelinie, Drążdżewie i Rakach już po raz drugi zaprosiła swoich czytelników do udziału w konkursie pn. „Najaktywniejszy Czytelnik roku 2016”. Była to druga edycja tego konkursu. Po raz pierwszy przeprowadzono go dawno temu , bo w roku 2012. Bieżąca edycja trwała od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród mieszkańców naszej gminy, wyrobienie nawyku systematycznego czytania, popularyzacja zbiorów bibliotecznych w środowisku oraz zachęcenie wszystkich do częstego odwiedzania naszych placówek. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: – kategoria I – dla uczniów szkół podstawowych, – kategoria II – dla uczniów gimnazjum i szkół średnich, – kategoria III – dla osób dorosłych Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników – 150 osób. Rozszerzyliśmy też regulamin wzbogacając go o wybór czytelnika miesiąca. W połowie stycznia Komisja złożona z pracowników wszystkich 4 placówek dokładnie policzyła wypożyczone przez uczestników konkursu książki i sporządziła protokół. Okazało się, że najwięcej uczestników zarejestrowano w grupie I – 56 osób i III – 70 osób, najmniej zaś wśród młodzieży – 24 osoby. Dane te potwierdzają ogólnopolskie tendencje dotyczące stanu czytelnictwa wśród Polaków. Komisja zaproponowała wyróżnienie 51 osób: 26 dzieci, 6 osób z grupy młodzieżowej oraz 19 osób dorosłych. Podsumowanie konkursu odbyło się 22 lutego, w sali udostępnionej nam przez GOK w Krasnosielcu. Organizatorzy mile zaskoczeni byli frekwencją zaproszonych uczestników. Laureatem bieżącej edycji został po raz drugi p. Jan Chrzanowski z Krasnosielca , który przeczytał 217 książek. Wszyscy laureaci otrzymali z rąk Skarbnik gminy p. Mirosławy Waszczak nagrody książkowe. Uroczystość uświetniła, specjalnie przygotowana na tę okoliczność, krótka część artystyczna. A oto wykaz wszystkich laureatów naszego konkursu: – kategoria I : Lewandowska Klaudia, Mizerek Karolina, Grabowska Milena, Jaworska Wiktoria, Domurad Izabela, Suchołbiak Tomasz, Ostrowska Oliwia, Mizerek Wiktoria, Marchewka Mateusz, Mizerek Dominika, Budna Weronika, Spiżarski Mateusz, Bednarczyk Julia, Marchewka Julia, Radziszewska Katarzyna, Ceberek Natalia, Gwiazda Karol, Tworkowska Sylwia, Grabowska Oliwia, Skoroda Sylwia, Witkowska Julia, Grabowski Bartek, Tadrzak Zosia, Klik Piotr, Mydło Tomasz i Kaszuba Zuzia, – kategoria II : Perzanowska Urszula, Perzanowska Lidia, Bastek Aleksandra, Majkowska Anna, Wilkowska Aleksandra, Skoroda Katarzyna, – kategoria III : Chrzanowski Jan, Chrzanowska Iwona, Czaplicka Bożena, Maluchnik Irena, Gajek Anastazja, Kowalczyk Urszula, Rybacki Stanisław, Rybacka Maria, Dudek-Mydło Marzena, Mizerek Alicja, Mamińska Ewa, Romanowska Irena, Kołakowska Wanda, Murach Małgorzata, Olbryś Wanda, Pogorzelska Barbara, Kaszuba Anna i Wilkowska Agata. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do częstych odwiedzin naszych bibliotek.

Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »