INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2017

Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 12 kwietnia 2017 r.

dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Urzędu Gminy w Krasnosielcu.

Krasnosielc, dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Wójt Gminy

  /-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »