Ogłoszenie o spotkaniu dla wnioskodawców LGD

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013