Publikacja oferty złożonej przez Kółko Rolnicze Nowe Sielczanki

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Magia ziół w tradycyjnej kuchni” złożoną przez Kółko Rolnicze Nowe Sielczanki w dniu 15 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Magia ziół w tradycyjnej kuchni

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »