IX Gminny Konkurs Czytelniczy Okładka mojej ulubionej książki

W dniu 23 maja 2017r. w Zespole Szkół w Publicznej Szkole Podstawowej
w Krasnosielcu odbyło się podsumowanie IX Gminnego Konkursu Czytelniczego – Okładka mojej ulubionej książki. Konkurs był adresowany do uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie okładki swojej ulubionej książki. Na konkurs wpłynęły 63 prace ze szkół podstawowych
w Amelinie, Drążdżewie, Krasnosielcu i Rakach. Prace oceniała komisja w składzie:

– Aldona Rusinek,

– Krystyna Wierzbicka–Rybacka,

– Małgorzata Czarnecka.

Po wnikliwej analizie prac komisja konkursowa dokonała oceny prac i przyznała:

– miejsca I następującym osobom:

– Katarzyna Glinka SP Raki

– Aleksandra Kuprajtys SP Krasnosielc

– Magdalena Sobocińska SP Krasnosielc

– Weronika Wronowska SP Krasnosielc

– miejsca II następującym osobom:

– Oliwia Płuciennik SP Drążdżewo

– Klaudia Bednarczyk SP Drążdżewo

– Oliwia Piórecka SP Krasnosielc

– miejsca III następującym osobom:

– Amelia Sierak SP Krasnosielc

– Mikołaj Gwiazda SP Amelin

– Olga Piotrowska SP Raki

– przyznano również wyróżnienia:

– Karolina Mizerek SP Amelin

– Łucja Klimkiewicz SP Amelin

– Julia Gołota SP Amelin

– Ewa Gałązka SP Krasnosielc

– Wiktoria Płuciennik SP Drążdżewo.

W imieniu komisji konkursowej prace skomentowała Pani Małgorzata Czarnecka. Następnie pani dyrektor Anna Kardaś wręczyła dyplomy i nagrody. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom i ich opiekunom.

A. Sierak

Pozwolę sobie skomentować prace konkursowe sądząc, iż jestem wyrazicielką opinii całej komisji. Na konkurs dostarczono 63 prace ze wszystkich szkół podstawowych, najwięcej z PSP w Krasnosielcu i Drążdżewie. Ich poziom był bardzo różny i zapewne wynikał z talentu plastycznego, umiejętności posługiwania się warsztatem plastycznym, pewnej artystycznej wrażliwości, wyobraźni a także ilości czasu przeznaczonego na wykonanie dzieła. Dla nas istotny okazał się pomysł. Na wstępie więc odrzuciliśmy, po dokładnym sprawdzeniu, prace będące plagiatami – pomysły twórcze, jako żywo przemalowane z okładek już wydanych
i funkcjonujących w obiegu czytelniczym książek. Niektóre z nich były jak pracowicie wykonane kserokopie. A szkoda. Bo talent artystyczny wyraźnie przegrał z brakiem artystycznej wizji. (Bo zakładam, że książka ulubiona = przeczytana. A przygody bohaterów, miejsca i czas akcji świetnie znane.) Były i takie prace, które miały się nijak do treści książki – jakby powiedziała komisja maturalna – błąd rzeczowy. Po pierwszej selekcji przyjrzeliśmy się pracom biorąc pod uwagę kompozycję – zachowanie proporcji między tekstem i ilustracją, spójność i równą ich ważność. Doceniliśmy też wkład pracy i zastosowane techniki
i materiały plastyczne. Wybór był trudny. Urzekła nas mroczność okładki
Harrego Pottera (M. Sobocińska), cekinowy Charlie i fabryka czekolady, (A. Kuprajtys), inny niż wszystkie obraz do dobrze znanego Pinokia (K. Glinka), spójny kolorystycznie i kompozycyjnie pomysł na okładkę książki O psie, który jeździł koleją (W. Wronowska), przedszkolna niemal prostota bujnego łanu traw w okładce do książki „Ten obcy” (O. Piotrowska) czy prostota Najdłuższej podróży (W. Płuciennik). Artystycznie stemplowana okładka Hobbita (O. Płuciennik), misternie wyrysowane listki okładki do Tajemniczego ogrodu (O. Piórecka) czy sympatyczny kudłaty piaskoludek z Historii amuletu (Ł. Klimkiewicz). Każda z ilustracji miała „coś”, co mogło zachęcić do zanurkowania głębiej – w treść. I jeszcze jedno spostrzeżenie. Konkurs był szkolny, ale okładki to nie tylko lektury. I dzięki Bogu. Bo to oznacza dokładnie tyle, że młodsze pokolenie jednak czyta (63% Polaków nie czyta wcale) I wielu z nich nie jest statystycznym Polakiem, który czyta ledwie jedną książkę rocznie. Czego sobie i innym książkolubom życzę.

M. Czarnecka

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »