Stawiamy drogi na nogi

W ramach operacji pt. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska” dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Gmina Krasnosielc realizuje piewszy etap prac dotyczących modernizacji dróg gminnych.

Na odcinku Karolewo – Drążdżewo Kujawy prace remontowe przeprowadza firma SEBUD
z Ciechanowa. Koszt wykonania prac na terenie obu miejscowości na odcinku 635 m wynosi 158 073,33 zł.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego odpowiada za przeprowadzenie prac remontowych na odcinku Wólka Drążdżewska – Elżbiecin. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 1 348 m. Koszt przebudowy to 482 956,30 zł.

Celem wyżej wymienionych operacji jest poprawa warunków komunikacyjnych poprzez wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych.

Końcowy termin wykonania prac przypada na 19 czerwca 2017 roku.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »