Mamy pieniądze na przydomówki

30 maja 2017 roku Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński wraz ze Skarbnikiem Mirosławą Waszczak podpisali umowę na dofinansowanie „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnosielc”. Operacja ta otrzymała wsparcie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi 702 834,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 1 358 616,50 zł.
O wsparcie finansowe ubiegało się 225 projektów złożonych przez mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 46 wniosków. Na liście rankingowej gmina Krasnosielc znalazła się na 10 miejscu. Otrzymaną pomoc gmina przeznaczy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Celem inwestycji jest zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcom gminy Krasnosielc, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a tym samym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę jakości życia ludności.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »