Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Dym tytoniowy jest dodatkowym kominem, który do środowiska wysyła ogromną masę substancji toksycznych, szkodliwych dla zdrowia człowieka. Uczniowie klas I-III ze szkoły w Drążdżewie uczestniczą w bieżącym roku szkolnym w antytytoniowym programie profilaktycznym „Nie pal przy mnie, proszę”, rekomendowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Makowie Mazowieckim. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. W środę 31 maja 2017 r uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych przygotowanych przez p. Bożenę Kołakowską wychowawcę kl I i II„a” we współpracy z p. Elżbietą Szewczak, wychowawcą klasy II„b”, z p. Anną Zega wychowawcą kl. III i panem Michałem Walaskiem, wychowawcą świetlicy szkolnej. W ramach zajęć kolorowali ilustracje przedstawiające zgubne skutki palenia tytoniu i zagrożenia z tym związane oraz obejrzeli film animowany mówiący o zagrożeniach dymu tytoniowego. Uczestniczyli w pogadankach uświadamiających jakie zagrożenia niesie palenie tytoniu. W ramach programu odbyły się także zajęcia warsztatowe, na których dzieci dowiedziały się co to jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi naszemu zdrowiu, co robić gdy zdrowie jest zagrożone.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »