Absolutorium dla Wójta

6 czerwca 2017 roku odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Krasnosielc. Po otwarciu obrad Wójt Gminy Paweł Ruszczyński pogratulował i wręczył zaświadczenie nowo wybranemu sołtysowi sołectwa Bagienice Folwark – Małgorzacie Stancel. Gospodarz gminy Krasnosielc złożył szczegółowe sprawozdanie z realizacji planów inwestycyjnych, jak również najważniejszych wydarzeń w gminie z ostatniego okresu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cezary Janowski przedstawił opinię o wykonaniu budżetu Gminy Krasnosielc za 2016 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi, co było głównym punktem obrad. Oprócz kilkunastu innych uchwał, dotyczących m.in. planów pracy komisji rady gminy na II półrocze 2017 r., wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2017 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2016 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2016 r.
Spotkanie to zakończyło się miłym akcentem, ponieważ z okazji zbliżających się 40 – tych urodzin Wójta Gminy Krasnosielc radni przygotowali słodką niespodziankę jaką był tort urodzinowy. Serdeczne życzenia złożyli również kierownicy jednostek oświatowych i sołtysi. Na zakończenie wszyscy uczestnicy sesji zaśpiewali Wójtowi donośne sto lat i skosztowali urodzinowego tortu.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »