Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

17 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

  • nie trzeba będzie zgłaszać wycinki do gminy, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał:

80 cm– w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, oraz klonu srebrzystego;

65 cm– w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

50 cm– w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  • jeżeli drzewa będą miały większy obwód, planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie.

Zgłoszenie, o którym mowa zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości , z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

  • kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik będzie musiał w ciągu 21 dni przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie samorząd będzie miał 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń ( tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki.

Ponadto nowelizacja zakłada, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

URZĄD BĘDZIE MÓGŁ NIE ZGODZIĆ SIĘ NA WYCINKĘ

  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

OPŁATY ZA WYCIĘCIE DRZEW:

Zgodnie z ustawą, minister środowiska będzie miał miesiąc od czasu wejścia noweli w życie ( tj. 17.06.2017 r.) na przygotowanie rozporządzenia dotyczącego opłat za wycięcie drzew. Do czasu ich ustalenia będą obowiązywać maksymalne stawki, czyli 500 zł za centymetr drzewa.

PONADTO NASTEPUJE:

  • konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym.
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »