Drogi w przebudowie

W ramach operacji pt. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska” dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Gmina Krasnosielc realizuje pierwszy etap prac dotyczących modernizacji dróg gminnych.
Na odcinku Karolewo – Drążdżewo Kujawy prace remontowe przeprowadziła firma SEBUD
z Ciechanowa. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych na odcinku Wólka Drążdżewska – Elżbiecin. Przebudowa powyższych odcinków dobiega końca.
Nadal trwają prace remontowe w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Grądy, Nowy Krasnosielc.
Firma Budomost z Białegostoku odpowiada za wykonanie nawierzchni w Budach Prywatnych i Grądach. Natomiast prace budowlane w Bagienicach Szlacheckich i Nowym Krasnosielcu wykonuje Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Rolnicza z Karniewa.
Łączna długość modernizowanych odcinków dróg wynosi 4,898 km.
Koszt przebudowy wszystkich odcinków dróg wynosi 1 133 859,77 zł,
a dofinansowanie stanowi 63,63% wartości netto.

W II etapie planuje się modernizację drogi na osiedlu mieszkaniowym w Krasnosielcu
i Nowym Sielcu. Koszt II etapu operacji oszacowano na 1 437 053,67 zł, a dofinansowanie wynosić będzie 915 912,00 zł. Termin realizacji to lipiec 2018 roku.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »