Letnie Kino Nadziei w Krasnosielcu

16 i 17 lipca 2017 roku w gminnym parku w Krasnosielcu po raz pierwszy gościliśmy Letnie Kino Nadziei. Dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza Andrzeja Kotarskiego i wójta Pawła Ruszczyńskiego mieszkańcy gminy mogli obejrzeć dwa interesujące filmy.

Pierwszego dnia odbyła się projekcja filmu wyreżyserowanego przez Giacomo Campiotti pt. ”Biała jak mleko, czerwona jak krew”. Opowiadał on o miłości młodego chłopaka do bardzo ciężko chorej dziewczyny.

Kolejnego dnia wyświetlony został film pt.”Wyklęty” mówiący o walce żołmierzy polskich
w latach 40-tych.

Licznie zgromadzona publiczność z ogromnym zainteresowaniem obejrzała obydwa filmy.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »