Zakończono zbiórkę eternitu

Zakończono tegoroczną zbiórkę eternitu z terenu naszej gminy. Łącznie odebrano 130 ton od 56 mieszkańców. Wykonawcą była firma Maków Centrobud Centrala z Makowa Mazowieckiego. Usunięcie odpadów azbestowych będzie kosztowało 39 000,00 zł, jednak w 85% koszt ten zostanie pokryty z dotacji WFOŚiGW.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »