Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Drążdżewie

8.09.2017 r. w Szkole Podstawowej w Drążdżewie miała miejsce próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Dokładnie o godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego (3 krótkie dzwonki) nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale szkolne pozostały puste. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – p. dyrektor, gdzie okazało się, że wszyscy bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuścili budynek. W akcji brali udział: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, policjantka, p. Marlena Kołodziejska i strażak p. Michał Kacprzyński. Łącznie ewakuowano: 47 przedszkolaków, 135 uczniów, 10 nauczycieli, 5 pracowników obsługi i 2 kucharki. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została p. dyrektor, która odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »