Umowa na modernizacje kotłowni indywidualnych podpisana

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni indywidualnych w Gminie Krasnosielc”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 180 000,00zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »