Jubileusz 10 – lecia nadania szkole imienia Świętego Stanisława Kostki

22 września 2007r. nasza szkoła otrzymała zaszczytne imię Św. Stanisława Kostki i piękny sztandar ufundowany przez p. Bogusława Rogalskiego.

W tym roku obchodziliśmy 10 rocznicę tego jakże ważnego dla nas wydarzenia. Przygotowywaliśmy się do niego już od dawna. W salach lekcyjnych pojawiły się gazetki poświęcone patronowi, jak również wystawy zdjęć z uroczystości szkolnych. 22 września wszyscy odświętnie ubrani udaliśmy się do kościoła, aby wziąć udział we mszy św., którą celebrował ks. Szczepan Borkowski. W szkole uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkolnego. Następnie głos zabrała p. Dyrektor B. Więcek , która powitała przybyłych gości: p. B. Rogalskiego – fundatora sztandaru i p. P. Ruszczyńskiego – Wójta Gminy Krasnosielc, p. A. Szcześniak – przewodniczącą Rady Rodziców, a także rodziców, dzieci i młodzież z naszej szkoły. W dalszej części delegacja uczniów złożyła kwiaty na płycie upamiętniającej wydarzenia sprzed 10 lat.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna poświęcona patronowi, przygotowana przez uczniów klas IV – VII. Obejrzeliśmy też pokazy taneczne i sportowe. Tradycją szkoły stał się Konkurs Wiedzy o Patronie, w którym uczestniczyło 22 uczniów. Największą wiedzą wykazały się:

I. O. Mroczkowska

A. Czaplicka

II. Ł. Klimkiewicz

W. Lis

J. Gołota

Młodsze dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym, w którym wyróżniono prace P. Zduńczyka, M. Skłodowskiej i D. Orzoł. Nagrody zwycięzcom wręczyli zaproszeni goście.

Ogromną niespodzianką był worek cukierków i talon do wykorzystania w Empiku ufundowany przez p. B. Rogalskiego, a także ogromny tort z wizerunkiem naszego patrona, który przygotowała

p. S. Klimkiewicz.

Po wspólnym posiłku rozpoczęły się zabawy sportowe. Dzień Patrona upłynął w miłej atmosferze. To właśnie takie uroczystości jak ta ukazują silną współpracę całej społeczności szkolnej.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »