Tydzień dla Bezpieczeństwa w Amelinie

Jak co roku w SP w Amelinie miał miejsce Tydzień dla Bezpieczeństwa.

Jest to akcja mająca na celu szerzenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, poznanie sposobów unikania i odpowiedniego reagowania na różnorodne zagrożenia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych. W tym czasie zorganizowano szereg działań i spotkań związanych z bezpieczeństwem.

Zaproszeni goście omawiali z dziećmi ważne dla ich zdrowia zagadnienia. Przedstawiciele WORD-u w Ostrołęce w ramach kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zapoznali uczniów klasy pierwszej z podstawowymi przepisami dotyczącymi poruszania się po drogach; pielęgniarka pani Magdalena Zduńczyk przypomniała uczniom, jak należy zachować się, gdy jesteśmy świadkami wypadku lub w sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi; p. Stanisława Gołaszewska – koordynator Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła pogadankę na temat uzależnienia od papierosów, alkoholu, dopalaczy itp.

Na spotkaniu z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim p. K. Ruszczyńską i p. A. Rzeczkowskim poruszono tematykę związaną z bezpieczeństwem w drodze do szkoły i ze szkoły, odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem realizowane są przez cały rok, ten tydzień jednak przypomina najważniejsze zagadnienia na początku roku szkolnego.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »