Spotkanie z przedstawicielami Policji

3 października 2017r. w naszym przedszkolu i w klasach II – III odbyło się spotkanie z panią policjantką Kasią i panem policjantem Adamem z Komisariatu Policji w Makowie Maz. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pani policjant i pan policjant w formie praktycznej przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Pani policjant poinformowała i zademonstrowała dzieciom również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa – pozycja żółwia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły pani Kasi i panu Adamowi słodkie podziękowanie.

Magdalena Zuzelska

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »