Umowa na udrożnienie rowów melioracyjnych

 

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Krasnosielc dla zapewnienia ochrony terenów zurbanizowanych w roku 2017”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 25 273,00zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »