Naszym Patronem Jan Paweł II

Dzień 16 października 1978 to dzień, w którym Karol Wojtyła został papieżem. Od tego roku szkolnego jest to też dzień ważny dla naszej szkoły, ponieważ Jan Paweł II został patronem Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu.

Święto Patrona – to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznanie jego nauki, szczególnie tej kierowanej do młodych, nauczycieli i wychowawców. Święto Patrona to również lekcja patriotyzmu, ale także nauka bycia razem, nauka odpowiedzialności i międzyludzkiego współżycia.

Tegoroczne obchody zainaugurowała uroczysta Msza Święta, w której wzięli udział rodzice, nauczyciele oraz uczniowie z pocztem sztandarowym. Podczas Mszy Świętej młodzież pieśnią i słowem przybliżyła sylwetkę papieża. Po nabożeństwie uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w projekcji filmu dokumentalnego o Janie Pawle II. Natomiast pozostali uczniowie klas I – VII udali się do szkoły na dalszą część obchodów Dnia Patrona.

Kolejnym punktem zaplanowanego na ten dzień programu był uroczysty apel podczas którego 38 pierwszoklasistów zostało włączonych w poczet uczniów naszej szkoły. Na uroczystość oprócz uczniów i nauczycieli przybyli także rodzice, Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, proboszcz naszej parafii ksiądz dziekan Andrzej Kotarski, przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Żebrowski.

Pierwszaki w krótkich wierszykach starali się opowiedzieć o życiu i pontyfikacie świętego Jana Pawła II. Recytacje były przeplatane piosenkami: Barka, Święty uśmiechnięty, Pierwszaczek. Nasi najmłodsi uczniowie obiecali, że będą starali się żyć i postępować w myśl wskazówek przekazanych przez wielkiego patrona. Jego słowa stały się dla nich najpiękniejszym drogowskazem. W dalszej części uroczystego apelu pierwszaki złożyły ślubowanie i zostały przez Pana Dyrektora pasowane na uczniów szkoły podstawowej.

W obchody Dnia Patrona włączyła się też nasza biblioteka szkolna. Mogliśmy w niej oglądać wystawę książek i wydawnictw albumowych o Janie Pawle II. Na wystawie prezentowaliśmy m. in.: 27 – tomowe wydawnictwo Fotokronika, każdy tom to jeden rok pontyfikatu.

Marzenna Sierak

Zapraszamy do galerii

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »