Ślubujemy – pasowanie na ucznia

17 października 2017r. grono dzieci Szkoły Podstawowej w Rakach powiększyło się o 10 uczniów. W tym dniu uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście pasowani przez panią dyrektor. Wcześniej jednak musieli udowodnić, że potrafią prawidłowo zachować się w szkole, znają zasady poruszania się po drodze i posiadają niezbędną wiedzę o kraju ojczystym. Egzamin wypadł pomyślnie. Gratulujemy nowym uczniom. Życzymy im powodzenia, dobrych ocen i wielu przyjaciół na początku pierwszego etapu edukacji.

Teresa Kaszuba

Zapraszamy do galerii

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »