Ewakuacja w Szkole Podstawowej w Rakach i Amelinie

26 i 27 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Rakach i Amelinie przeprowadzono próbną ewakuację, w której uczestniczyły jednostki Straży Pożarnej z Amelina, Drążdżewa i Raków. Działania wyżej wymienionych jednostek koordynował pan Michał Kacprzycki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.

Dokładnie o godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi, którzy przebywali na terenie szkoły. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Dziękujemy panu Michałowi Kacprzyckiemu, a także jednostkom straży Pożarnej z Amelina, Drążdżewa i Raków za sprawne przeprowadzenie akcji.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »