„Umiem Pływać”

„Umiem Pływać” to projekt powszechnej nauki pływania skierowany do uczniów klas I-III. Główne założenia projektu to:

– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej ( pływalnie )

– wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpia” w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu uzyskał w 2017 roku dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do ogólnopolskiego projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Realizacja wyjazdów na pływalnię w ramach projektu możliwa była dzięki dobrej współpracy nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, rodziców i władz samorządowych.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. W okresie od kwietnia do czerwca pływania uczyli się uczniowie obecnych klas IIIab i klasy IIa a od października do listopada – uczniowie klasy I a i b. Dzieci oprócz nauki pływania mogły korzystać z atrakcji pływalni w Chorzelach ( zjeżdżalnie, jacuzi, mały basen ). Uczniowie klas I, II i III tajniki nauki pływania poznawali podczas 20 – godzinnych zajęć na krytej pływalni w Chorzelach pod kierunkiem instruktorów: Pauliny Suchowieckiej, Moniki Majewskiej i Krzysztofa Dąbkowskiego ( wiosną ) i w okresie jesiennym pod kierunkiem Moniki Majewskiej i Macieja Gołębiewskiego.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć. Frekwencja uczniów na zajęciach była wysoka.

Podstawowe dofinansowanie projektu uzyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wsparcia udzielili również rodzice i Wójt Gminy Krasnosielc.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Alina Błaszkowska, Justyna Oleksy, Anna Chodkowska, Hanna Flejszer, Anna Kardaś, Andrzej Maluchnik, Hanna Talarska, Sylwia Regulska, Agnieszka Gałązka, Katarzyna Grabowska i Szymon Kołakowski.

Od kwietnia do czerwca opiekę nad dziećmi sprawowali również rodzice: Dorota Żerańska, Katarzyna Gołębiewska, Ilona Modzelewska, Kinga Kosińska, Iwona Chełchowska, Joanna Skiba, Justyna Zasztoft, Katarzyna Gołębiewska i Ewa Kołodziejczyk. Od października do listopada do opieki nad dziećmi włączyli się kolejni rodzice: Katarzyna i Grzegorz Pera, Agnieszka Radomska, Małgorzata Janowska, Ewa Bąkowska,Weronika Chojnowska, Kata-rzyna Ślaska, Małgorzata Zduniak, Anna Kosut, Agnieszka Ochenkowska, Iwona Kołodziejczyk, Beata i Krzysztof Glinka, Monika Sendal, Aleksandra Rykaczewska, Ewa Jaworska i Marta Libchaber.

Duże zaangażowanie wykazał kierowca p. Fabian Kowalczyk z Przytuł, który sprawnie i bezpiecznie dowoził dzieci na basen, gdzie razem z instruktorami wspierał, zagrzewał dzieci do nauki pływania i dodawał im odwagi. Po zakończonych zajęciach dbał o zdrowie dzieci podjeżdżając autobusem tuż pod drzwi pływalni. W drodze powrotnej dzieci słuchały i śpiewały ulubione przeboje disco polo.

Wszystkim bardzo dziękujemy. Szczególne serdeczne podziękowanie składamy Wójtowi Gminy Pawłowi Ruszczyńskiemu za okazaną pomoc w realizacji projektu.

Zarząd UKS „ Olimpia”

Agnieszka i Grzegorz Gałązka

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »