Światowy Dzień Ubogich

W bieżącym roku kalendarzowym, po raz pierwszy 19 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez Papieża Franciszka. Papież ustanawiając nowe święto, zaznaczył, że dzień ten będzie obchodzony co roku w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla. Z tej okazji p. Maria Cieszewska – opiekunka Szkolnego Koła Caritas i koordynatorka ds. misji przygotowała z p. Michałem Walaskiem i wolontariuszkami z naszej szkoły – Klaudią Bednarczyk i Julią Parzuchowską uroczysty apel, który odbył się 20 listopada. Tegoroczny I Światowy Dzień Ubogich odbywał się pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” – to te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych czasów polecenie Jezusa, jest jeszcze bardziej podkreślona przez kontrast zachodzący pomiędzy pustymi słowami, które często znajdują się w naszych ustach, a konkretnymi faktami, z jakimi mamy się zmierzyć. Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim. Miłosierdzie, które wypływa z serca Jezusa Miłosiernego, może dotrzeć i poruszyć nasze życie, wzniecając współczucie oraz angażując nas w dzieła miłosierdzia. Centralne miejsce, w przygotowanej na tę okoliczność dekoracji, zajmowała kromka chleba, której p. Maria w swoim przekazie o ubóstwie poświęciła wiele uwagi, aby zaakcentować szacunek dla chleba, którego nie mają dzieci z ubogich krajów misyjnych i umierają z głodu. Uczyła przez to dzielenia się z innymi chlebem, jak zaznaczył Papież Franciszek w modlitwie „Ojcze Nasz (…) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…” znaczy – mamy dzielić chleb z potrzebującymi i ubogimi.

Ileż to kart historii w ciągu tych 2000 lat zostało zapisanych przez chrześcijan, którzy z prostotą oraz pokorą, a także z wielkoduszną wyobraźnią miłości, służyli najbiedniejszym braciom!

W tym szczególnym dniu na wspólnym spotkaniu uczniowie klas I-VII mieli okazję poznać przykłady osób, które to bezinteresownie poświęciły się dla innych.

Wśród nich mamy przykład Św. Matki Teresy z Kalkuty i Św. Brata Alberta Chmielowskiego, których życie i działalność staje się dla nas przykładem i świadectwem autentycznego ubóstwa.

Oni to właśnie, potrafili rozpoznać biednych i poświęcić się dla nich. Rok 2017 ogłoszony został rokiem Św. Brata Alberta. Uroczyste zakończenie Roku Św. Brata Alberta będzie miało miejsce w Boże Narodzenie 25 grudnia 2017 r. w rocznicę jego śmierci.

Wszyscy zgromadzeni na wspólnym apelu odmówili „Ojcze nasz”, który jest modlitwą ubogich.

Prośba o chleb wyraża bowiem powierzenie Bogu podstawowych potrzeb naszego życia. To, czego Jezus uczył nas w tej modlitwie, wyraża i zawiera w sobie wołanie tego, kto cierpi z powodu niepewności egzystencji oraz braku tego, co konieczne.

Odśpiewaliśmy wspólnie Hymn Światowych Dni Młodzieży z 2016 r: „Błogosławieni Miłosierni”.

Obejrzeliśmy prezentację multimedialną poświęconą Matce Teresie z Kalkuty i Św. Bratu Albertowi. Poznaliśmy również sylwetkę Heleny Kmieć – wolontariuszki Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz misjonarki pomocy Siostrom Służebniczkom Dębickim w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba. Zginęła 24/25 stycznia 2017 w wyniku ugodzenia nożem w czasie napadu na ochronkę w Cochabamba.

Podczas uroczystego apelu pani M. Cieszewska zwróciła uwagę na to, że niełatwo jest przedstawić ubóstwo w obecnym świecie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały opowieści o Matce Teresie, Bracie Albercie. Były pod wielkim wrażeniem przygotowanej uroczystości.

Wszyscy jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód kanapy, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »