Zakończono udrożnienie rowów melioracyjnych

Zakończono realizację zadania pn. „Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Krasnosielc dla zapewnienia ochrony terenów zurbanizowanych w roku 2017”. Łącznie udrożnionych zostało 12 180 mb rowów melioracyjnych w celu zapewnienia ochrony 153,95 ha terenów zurbanizowanych. Wykonawcą była firma Usługi Ziemne Marcin Antosiak z Grabowa. Udrożnienie rowów melioracyjnych będzie kosztowało 50 547,00 zł, jednak w 50 % koszt ten zostanie pokryty z dotacji WFOŚiGW.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »