Światowy Dzień Walki z AIDS

W dniu 1 grudnia w Szkole Podstawowej w Amelinie obchodzono Światowy Dzień Walki z AIDS. W ramach programu profilaktycznego pt. „Krajowy Program Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS” przeprowadzono w klasach IV – VII szereg interesujących działań. Na początek nauczycielki pani Barbara Podsadny i pani Anna Wosiak zapoznały uczniów poszczególnych klas z prezentacją multimedialną, która wyjaśniła główne zagadnienia związane z tematem i uświadomiła uczniów czym jest zagrożenie AIDS. Następnie uczniowie uczestniczyli w pogadankach traktujących o sposobach zapobiegania zarażeniu wirusem HIV, przeciwdziałaniu rozwoju nieuleczalnej choroby jaką jest AIDS oraz prawdach i mitach dotyczących HIV i AIDS. Wykonano również gazetkę szkolną, której miejsce poświęcono na dolnym korytarzu. Zajęcia zakończyły się rozwiązywaniem rebusów i krzyżówek, a każdy z uczestników prelekcji otrzymał ulotki informacyjne z poleceniem przekazania rodzicom.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »