Klub Senior+ dla mieszkańców naszej gminy

W ramach projektu Program Wieloletni „Senior+”, Gmina Krasnosielc otrzymała dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówki Senior+, w związku z powyższym rozpoczęto gruntowny remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mostowej 11A w Krasnosielcu,
w którym zostanie stworzony Klub Seniora+ dla mieszkańców naszej gminy.

Na realizację tego zadania została przyznana dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 133 696,32 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji
to 167 120,00 zł.

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »