Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2025

Zapraszamy mieszkańców Gminy Krasnosielc do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących projektu

Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2025

.

Konsultacje projektu trwają w dniach 9 – 30 stycznia 2017 r. i polegają na:

  1. udostępnieniu mieszkańcom treści projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2025 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krasnosielcu www.ugkrasnosielc.bip-pl oraz na stronie internetowej gminy www.gminakrasnosielc.pl,

  1. wyłożeniu do wglądu w wersji papierowej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2022
    z perspektywą na lata 2023 – 2025
    w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu, ul. Rynek 40, 06 – 212 Krasnosielc (w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy pok. nr 21, I p.),

  1. przyjmowaniu od mieszkańców za pomocą formularza konsultacyjnego pisemnych uwag, propozycji dotyczących udostępnionego projektu Programu.

Zarządzenie Nr 2

Załącznik Nr 1 – Program Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc

Załącznik nr 2 – wzór formularza konsultacyjnego

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »