Zawiadomienie o terminie XXXIII Sesji Rady Gminy Krasnosielc.

Dnia 30 stycznia br. (tj. wtorek ) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krasnosielc w 2018 r.”

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2018 r.

7. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

8. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »