Zakończenie konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2025

  1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2025.

  2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektu ww. dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnosielc, gdzie został określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii.

  3. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2025.

  4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 9 do 30 stycznia 2018 r.

  5. Wyniki konsultacji społecznych:

w terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnych opinii, wniosków

i uwag od uprawnionych podmiotów na temat przedmiotu konsultacji.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »