Uczniowie klasy VII na debacie

W dniu 6 lutego, dwóch uczniów z klasy VII Szkoły Podstawowej w Rakach – Mateusz i Karol, uczestniczyli w debacie młodzieżowej pt. „NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA”. Celem debaty było uwrażliwienie młodzieży na szkodliwe działanie narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych, a także pokazanie różnych sposobów na spędzanie czasu wolnego oraz przynależenie do grup rówieśniczych pozytywnie nastawionych na poznawanie współczesnego świata. Działania profilaktyczne były zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Magdalena Janowska

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »