Możliwość składania wniosków dot. usunięcia eternitu w 2018 r.

Drodzy mieszkańcy w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków dot. bezpłatnego usunięcia eternitu oraz odpadów zawierających azbest. Warunkiem koniecznym do odbioru tego typu odpadów jest ich demontaż we własnym zakresie.

Termin składania wniosków: do 20 kwietnia 2018 r.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z posesji prosimy o kontakt
w celu złożenia przez Państwa wniosku.

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Zabielska, tel. 29 71-400-45,

Urząd Gminy Krasnosielc, pokój nr 15.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »