Stawiamy drogi na nogi – II etap

W ramach operacji pt. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska” dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Gmina Krasnosielc realizuje drugi etap prac dotyczących modernizacji dróg gminnych.

W miejscowości Nowy Sielc i Krasnosielc za prace remontowe odpowiada firma OSTRADA z Ostrołęki. Koszt wykonania prac na terenie obu miejscowości wynosi 1 414 500,00 zł.

Celem wyżej wymienionych operacji jest poprawa warunków komunikacyjnych poprzez wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych.

Końcowy termin wykonania prac przypada na 15 czerwca 2018 roku.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »