Informacja dla rolników dotycząca wystąpienia szkód w wyniku długotrwałej suszy

W związku z zagrożeniem suszą w niektórych uprawach ozimych i jarych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – Wójt Gminy Krasnosielc złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzenie składu komisji ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – suszy.

Wniosek o oszacowanie szkody w gospodarstwie rolnym należy składać do Urzędu Gminy do dnia 10 lipca 2018 r. pokój nr 20 w godz.800 – 1500
Szkoda musi dotyczyć zbóż ozimych i jarych wynosić ponad 30 % średniej rocznej produkcji (roślinnej i zwierzęcej) w gospodarstwie z ostatnich 3 lat.

Wzór wniosku do zgłoszenia strat można pobrać:

  • w Urzędzie Gminy Krasnosielc pokój nr 20

  • ze strony internetowej Urzędu Gminy Krasnosielc

  • ze strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  www.mazowieckie.pl

Do zgłoszenia szkody należy załączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru upraw bądź jej likwidacji
Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego terenowych Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Na dzień dzisiejszy obowiązują Wytyczne z dnia 5 czerwca 2018r.  dostępne na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  i www.mazowieckie.pl

WÓJT

/-/ Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »