Jubileusz 25-lecia powstania parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Amelinie

24 czerwca obchodzony był Jubileusz 25-lecia powstania parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Amelinie. Uroczystość ta rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez księdza biskupa Janusza Stepnowskiego połączonej z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania. Oprawę liturgii swym śpiewem uświetnił chór z Krasnosielca.

Należy wspomnieć że, kościół w Amelinie wyświęcony został w 1988 roku przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego, jako kaplica parafii Krasnosielc. Pięć lat później z inicjatywy ówczesnego proboszcza Krasnosielca, śp. ks. Stanisława Kowalczyka, w Amelinie powstała samodzielna parafia. Jej pierwszym proboszczem był ks. Andrzej Golbiński, następnie proboszczem został ks. Zbigniew Idzikowski, a po nim proboszczem aż do chwili obecnej został ks. Szczepan Borkowski.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »