Absolutorium dla Wójta

26 czerwca 2018 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Krasnosielc, podczas której Gospodarz Gminy złożył szczegółowe sprawozdanie z realizacji planów inwestycyjnych, jak również najważniejszych wydarzeń w gminie z ostatniego okresu. Oprócz kilkunastu uchwał, dotyczących m.in. planów pracy komisji rady gminy na II półrocze 2018 r., wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2017 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Dodatkowym gościem na Sesji Rady Gminy był Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński. Gratulował on wszystkim, zarówno Wójtowi jak i radnym i sołtysom tak prężnie działającej Gminy. Korzystając z okazji Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik za całokształt działalności przyznał Pamiątkowy Medal „Pro Masovia” Wójtowi Gminy Krasnosielc – Pawłowi Ruszczyńskiemu. Odznaczenie to w imieniu Marszałka wręczył Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »