Skrócony czas pracy Urzędu Gminy

 

I N F O R M A C J A

Informuję, że ze względu na upały czas pracy Urzędu Gminy w Krasnosielcu w dniu 3 sierpnia zostaje skrócony do godz. 1300.

Krasnosielc, dnia 3 sierpnia 2018 r.

Wójt Gminy

/-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »