Spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem

Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły oraz zasady bezpiecznego poruszania się. Dlatego też 7 września 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu odbyło się spotkanie najmłodszych uczniów z policjantem sierżantem sztabowym Łukaszem Łazarzem naszym Dzielnicowym. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez ulicę, na przejściach dla pieszych oraz właściwe zachowanie się w trakcie oczekiwania na autobus szkolny. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, podawali liczne przykłady niewłaściwego zachowania się w pobliżu ulicy. Wykazali się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wymieniali niektóre zasady kodeksu drogowego. Policjant zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze oraz omówił sposoby ich unikania. Poinformował, że nie należy ufać obcym osobom, nie wolno od nich niczego przyjmować, a najlepiej z nimi nie rozmawiać. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania. Dziękujemy za spotkanie i życzymy panu Policjantowi bezpiecznej pracy.

AS

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »